Projekt pięknej parterowej willi podmiejskiej pod Krakowem z drewnem na elewacji i dachem wielospadowym w układzie L to nowoczesny projekt indywidualny domu Zobacz projekt

Dom z płaskim dachem - najważniejsze informacje techniczne

Wielu naszych klientów ma podskórne obawy i wątpliwości odnoszące się do wykorzystania w projektach dachu płaskiego, jego bezpieczeństwa, trwałości, skuteczności odprowadzenia wód opadowych w systemie dachu pogrążonego.

 

projekt nowoczesnego domu kolorystyka elewacji 650x406

Dzisiaj projektowanie dachów płaskich nie stanowi problemu w wymiarze technologicznym, należy jednak pamiętać o pewnych zasadniczych kwestiach jakie muszą być spełnione aby dach naszego domu spełniał swoją funkcję prawidłowo, przez wiele lat, bez potrzeby jego remontu.

Więcej na temat prezentowanego projektu znajdziesz na naszej stronie.

 1.Warstwy

Najlepiej sprawdzającym się typem dachu jest dach odwrócony, którego wierzchnia część pokryta jest żwirem, stanowiącym warstwę dociskową oraz ochronę przed warunkami atmosferycznymi dla izolacji termicznej. Szczególną uwagę należy zwrócić na ochronę płyt styropianowych przed zawilgoceniem za pomocą warstwy geowłókniny na wierzchu i dwóm warstwom hydroizolacji kładzionych pod spód tychże płyt. Podwójna warstwa hydroizolacji jest niezbędna w celu uniknięcia zjawiska kondensacji pary wodnej, która przenikając z wnętrza domu, może spowodować zawilgocenie, a w konsekwencji obniżenie skuteczności czy nawet zupełne zniszczenie warstwy izolacyjnej.

 

konstrukcja dachu paskiego

Dach płaski odwrócony

Charakterystyczną cechą dachu odwróconego jest spływanie wody opadowej po kilku poziomach, głównie jednak po powierzchni żwiru. Woda spływa za pomocą spadków uzyskanych w warstwie izolacji termicznej lub warstwie spadkowej, następnie wędruje do wpustu dachowego i jest odprowadzana za pomocą rur spustowych do kolektorów podziemnych omeprazole capsules.

 2. System odwodnienia

W tym miejscu należy dokonać podziału na dwa dostępne na polskim rynku systemy odprowadzania wody z dachów płaskich:

 

odwodnienie dachu plaskiego 330x270

Żródło www.geberit.com

system grawitacyjny – polega na prostym wykorzystaniu siły grawitacji. Ten typ odprowadzenia charakteryzuje się niewielkim stopniem wypełnienia rur spustowych wodą, który wynosi najwyżej 50%

wpust dachowy wlasciwie wykonany 330x270

Żródło: www.e-instalacje.pl

system podciśnieniowy – działa na zasadzie syfonu i powoduje odsysanie wody z powierzchni dachu. Instalacja podciśnieniowa zapobiega przedostawaniu się powietrza do rury spustowej, dzięki czemu instalacja wypełniona jest prawie w 100% wodą co czyni je dużo bardziej efektywną od tradycyjnej metody grawitacyjnej. Dla przykładu: przewód instalacji grawitacyjnej o średnicy 120mm odprowadza tyle samo wody co przewód o średnicy 40 mm w instalacji podciśnieniowej. W konsekwencji nasza instalacja zabiera mniej miejsca, a rury spustowe dużo łatwiej jest ukryć i odpowiednio zakamuflować przy aranżacji wnętrza domu.

Niezależnie od systemu, na który się zdecydujemy, musimy pamiętać, że w przypadku gwałtownych, obfitych opadów, istnieje ryzyko podniesienie się poziomu wody na powierzchni dachu. Po przekroczeniu odpowiedniego pułapu istnieje ryzyko trwałego zawilgocenia warstw lub nawet uszkodzenia konstrukcji stropodachu. Problem ten rozwiązują przelewy dachowe, sytuowane w attyce domu, dzięki czemu nadmierna ilość wody odprowadzana jest na zewnątrz budynku. Innym sposobem rozwiązania problemu jest zlokalizowanie w dachu dodatkowych wpustów tzw. wpustów awaryjnych, bez potrzeby perforowania attyki, a więc ingerencji w wygląd elewacji naszego domu.